Is 9.30-10.30 och fys 10.50-11.30

Max 15 platser

700 kr för is och fys

Bankgiro 535-9138